ALT DET VI GØR SAMMEN

Invitation til foreninger, projekter, virksomheder, institutioner og borgere i Odder Kommune: 

Vis andre, hvad I kan, og få flere med i jeres fællesskaber lørdag d. 14. september 2019 kl. 11-15 i Odder midtby - Torvet, Gågaden og Centralhotellet.

De sidste to år har der været afholdt Gadefestival i Odder Midtby. En gadefestival vi har været glade for, men som vi gentænker i år.

Frivilligcenter Odder, Odder Museum, Odder Bibliotek, VitaPark Odder og Odder Musikskole er i år gået sam-men om at skabe rammerne for en lørdag under temaet: ALT DET VI GØR SAMMEN.

Målet er at samle alle de aktive, inspirerende, sjove, skæve fællesskaber, som findes i Odder by og opland - og invitere flere med i fællesskaberne. Vi ønsker også at danne grobund for nye samarbejder og fællesskaber.

Vi vil vise det, vi brænder for i et fælles rum - byrummet - vi vil bryde isolationen og gøre mere sammen. ALT DET VI GØR SAMMEN er mere end en messe.

Det betyder, at der ikke kun skal fortælles om aktiviteterne: Det skal være muligt for gæsterne at se, prøve, smage, deltage i og opleve aktiviteterne.

Vi arbejder med tre temaer i Odder midtby, hvor I gerne skal kunne se jer selv passe ind - måske endda flere steder:

UNDER ÅBEN HIMMEL
Alt det vi gør sammen i den frie na-tur - under åben himmel. Glæden ved naturen og friluftslivet, men også økologi, klima, biodiversitet og bæredygtighed. EKSEMPLER: cykler, samler svampe, snorkler, kigger på fugle, vandrer, laver bål, beskytter natur, går på jagt, bevæger os.

LIVETS SALT
Alt det skønne vi gør sammen. F.eks. kunst, musik, dans og bevægelse. Det, der giver livet værdi, selvom det ikke kan måles og vejes. Glæden ved at være kreativ, skabende, udtrykke sig krops-ligt og nå et fælles mål. EKSEMPLER: Portrætmaling, dansekonkurrence, streetbasket, gadeteater, gademusik, kreative aktiviteter, mad, fællesskaber.

FORSAMLINGSHUSET
Alt det vi taler om, udvikler og ændrer sammen: Glæden ved at være engageret, inddraget og med til at skabe udvikling og forandring. Glæden ved at sætte en bevægelse i gang - stor som lille, men sammen med andre: Dialog, dannelse, viden, samskabelse, udvikling og demo-krati. EKSEMPLER: Debatoplæg om kli-ma, aktivt medborgerskab, ungekultur, sociale medier.

SÅDAN DELTAGER I
Tilmeld jer ved at sende en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Husk at skrive hvilket tema I gerne vil tilmeldes.
Frist for tilmelding er mandag d. 24. juni 2019.

Find forening

find forening

Frivilligjob

find frivilligjob

Selvhjælp

selvhjelp

Kalender

kalender

Facebook

facebook

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 9-15 // Tirsdag 9-14 // Torsdag 9-14

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP