• Forside
  • Bliv frivillig
  • Klummer
  • Frivillighed og meningsfuldhed, som smitter og bevæger

Frivillighed og meningsfuldhed, som smitter og bevæger

 

Astrid

Astrid Marie Nielsen er frivilligt bestyrelsesmedlem i Frivilligcenter Odder.

 

Mangfoldighed, omsorgsfuldhed og årvågenhed er tre ord, som jeg kommer til at tænke på i forbindelse med at skrive denne klumme om frivillighed.

I en årrække har jeg, sammen med andre frivillige, arrangeret udflugter og aktiviteter i foreningen LeveVenner i Odder. Foreningen er et mødested, hvor rummeligheden og den gensidige omsorg for hinanden er i højsædet. Her har alle efter bedste evne og forudsætning mulighed for at bidrage til, at udflugter og aktiviteter bliver en god oplevelse for alle, som deltager. 

Formålet med LeveVenner er bl.a., at borgere med en såkaldt fysisk/psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for deltage i aktiviteter, som giver livskvalitet i weekenderne og andre tidspunkter, hvor ensomheden kan lure lige om hjørnet. 

Forudsætningen for at kunne føre foreningens formål ud i livet er en høj grad af frivillighed, hvor frivillighed ofte er lig med en mangfoldighed af forskellige mennesker. I LeveVenner findes vi i alle afskygninger. Her mødes unge og ældre, børn og hunde, gammel-danskere og ny-danskere, og alle giver de, på hver deres måde, en hånd med.

Hvad skal der til for at dette lykkes? For mig er svaret frivillighed, som den kan forme sig, når vi som mennesker er lyttende og åbne over for hinanden. Her vil jeg fortælle om en oplevelse, der blev til en slags sidegevinst for to kvinder, der begge var frivillige i LeveVenner, men som også åbnede mine øjne for, hvad der kan ske, når helt tilfældige mennesker mødes gennem frivillighed.


Turen til Ejer Bavnehøj

Det var en søndag eftermiddag i september måned under en tur til Ejer Bavnehøj. Solen skinnede, og som på enhver ordentlig udflugt skulle vi indtage vores medbragte madpakker og kaffe. En stund, som gav os alle lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende, der midt i Danmark og midt i al solskinnet.

En syrisk flygtning, der deltog som frivillig, fortalte stolt, at hun nu var i gang med en uddannelse til social- og sundhedshjælper, men at hun var nervøs for, om hun ville kunne bestå eksamen, idet hun kæmpede med at læse og skrive dansk.  Alt imens vi sad og lyttede til den syriske flygtning, så rejste en anden frivillig, en årvågen danskfødt sygeplejerske, sig op, og tilbød sin assistance til lektiehjælp. De to kvinder kendte ikke hinanden i forvejen, men tilfældigvis bød der sig her for de to kvinder en mulighed for at give hinanden en flig af meningen med at være en del af et fællesskab, hvor grundstenen var frivillighed.

Ved fælles hjælp bestod den syriske kvinde sine eksaminer og fik efterfølgende et arbejde til stor glæde for alle.


Mange små muligheder med stor betydning

Min egen læring og erfaring er, bl.a. med baggrund i denne historie, at frivillighed rummer uendelig mange små muligheder, der alle kan have stor betydning for at hjælpe hinanden på vej. Muligheder, som vi i hverdagen ikke altid tænker over, at det kan opleves rigtig meningsfuldt at dele ud af, netop fordi frivilligheden har det potentiale i sig, at den kan smitte og bevæge os sammen i positiv retning og med dyrebare gevinster i rygsækken.

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP