Generalforsamling og årsmøde

ONSDAG D. 22. MARTS 2023 KL. 17.00-20.00 I PAKHUSET, ODDER


PROGRAM

KL. 17.00-18.00: GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden               
4. Godkendelse af regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag         
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af forkvinde/formand                  
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af en revisionsselskab
11. Eventuelt

VALG
Frivilligcenter Odders bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 af generalforsamlingen valgte personer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen suppleres af en repræsentant fra Odder Kommune.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 (eller 4) medlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

KL. 18.00-18.30: PAUSE

Smørrebrød, vand og kaffe.

 

KL. 18.30-20.00: ÅRSMØDE

1. Frivilligcenter Odders medlemsundersøgelse: Hovedresultater.  

2. Præsentation af Frivilligcenter Odders strategi for 2023 og 2024

3. Oplæg og dialog om at få nye frivillige - og beholde dem, man allerede har.    

Erfaringer, tips og idéer fra:

  • John Mitchell, Come Together Odder
  • Sanne Rubinke, Økologiens Have
  • Morten Skak Ottosen, Gylling Eventforening

Bliv Frivillig

frivilligjobodderogoplandudendk 

Find forening

find forening

Selvhjælpsgrupper

selvhjelp

Facebook

facebookforsidebilleder

Frivilligcenter Odder // Pakhuset, Banegårdsgade 5, 8300 Odder // Telefon: 30 84 34 80 // E-Mail
Åbningstider: Mandag 10-15 // Tirsdag 10-15 // Torsdag 10-15

Forfra Webdesign
En del af Moesborg NET-UP